Komunikat Rektora dotyczący pomocy materialnej dla studentów

Dodano dnia: 6 marca 2017

Komunikat Rektora z dnia 28.02.2017r. dotyczący pomocy materialnej dla studentów:

W związku z brakiem wpłaty raty dotacji z Ministerstwa na pomoc materialną dla studentów oraz zmianą sposobu podziału dotacji od 01.01.2017r. wprowadzam zaliczkowy sposób wypłaty stypendiów.

Stypendia za styczeń i luty 2017r. zostaną wypłacone w ciągu tygodnia od dnia otrzymania wpłaty raty dotacji z Ministerstwa w zaliczkowej wysokości:

  • 50% aktualnego stypendium socjalnego,
  • 50% aktualnego stypendium Rektora,
  • 50% aktualnego stypendium specjalnego

Ostateczna wysokość stypendiów zostanie ustalona i podana do wiadomości po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o całkowitej dotacji na pomoc materialną za 2017r. 

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności,

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems

Przydatne linki